Učinkovito zastopanje interesov etažnih lastnikov pri upravnih organih, na sodiščih in pri drugih institucijah:

  • urejanje zadev z zemljiško knjigo in katastrom stavb
  • urejanje zadev na pristojni upravni enoti
  • urejanje zadev na občini
  • urejanje zadev na sodiščih
  • urejanje zadev s sosednjimi stavbami
  • organizacija pravnega zastopanja etažnih lastnikov