Vzdrževanje skupnih delov stavbe na način, ki zagotavlja njihovo najbolj smotrno, ekonomsko opravičeno in racionalno uporabo:

 • izdelava načrta vzdrževanja stavbe
 • pridobivanje ponudb dobaviteljev in izvajalcev del
 • priprava in sklepanje pogodb z dobavitelji in izvajalci del
 • izvajanje nadzora nad vzdrževalnimi deli in prevzem opravljenih del
 • redni pregledi skupnih delov stavbe
 • sprejemanje in reševanje pripomb etažnih lastnikov glede vzdrževanja skupnih delov
 • organizacija nujnih intervencijskih del
 • odpravljanje škode na skupnih delih stavbe
 • vodenje z zakonodajo predpisane dokumentacije o skupnih delih stavbe
 • organizacija zavarovanja skupnih delov stavbe in reševanje škodnih primerov
 • zagotavljanje skladnosti stanja in funkcionalnosti skupnih delov stavbe z vsemi zakonodajnimi predpisi
 • reševanje sporov med etažnimi lastniki glede uporabe skupnih delov stavbe
 • pomoč pri pripravi in sprejemanju pogodbe o medsebojnih razmerjih
 • pomoč pri pripravi in sprejemanju hišnega reda