Razpis za izdelavo projektne naloge za celovito prenovo večstanovanjske stavbe NA NASLOVU koroška ulica 10,12 in 14, ljubljana. 

Vabimo vas, da oddate ponudbo za izdelavo projektne naloge za celovito prenovo večstanovanjske stavbe na naslovu Koroška ulica 10,12 in 14, Ljubljana v skladu s priloženo dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je do 28.10.2019 do 15.00 ure.

Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila potekajo v elektronski obliki prek elektronske pošte na naslovu info@mastra.si.

Kontaktna oseba v povezavi z vsebino in oddajo ponudb: Judita Skubic
Email: judita@mastra.si
Mobilni telefon: 031 328 335
Faks: 015-206-281


Razpis za sanacijo fasade(sanacija fug in betonskih delov) NA NASLOVU rusjanov trg 5, ljubljana. 

Vabimo vas, da oddate ponudbo za sanacijo fasade(sanacija fug in betonskih delov) na naslovu Rusjanov trg 5, Ljubljana v skladu s priloženo dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je do 07.11.2019 do 14.00 ure.

Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila potekajo v elektronski obliki prek elektronske pošte na naslovu info@mastra.si.

Kontaktna oseba v povezavi z vsebino in oddajo ponudb: Bojana Martinjaš
Email: bojana@mastra.si
Mobilni telefon: 031 607 105
Faks: 015-206-281