Učinkovito sodelovanje z etažnimi lastniki in temeljito obveščanje etažnih lastnikov:

  • obveščanje etažnih lastnikov o vseh pomembnih zadevah glede upravljanja stavbe
  • urejanje oglasne deske
  • sprejemanje in reševanje pritožb etažnih lastnikov
  • priprava in izvedba zborov etažnih lastnikov
  • sodelovanje s predstavniki etažnih lastnikov
  • izdelava vseh z zakonodajo predpisanih poročil
  • omogočanje vpogleda etažni lastnikom v celotno dokumentacijo glede upravljanja stavbe